Zásady ochrany osobních údajů

Home / Zásady ochrany osobních údajů

   Toto prohlášení se vztahuje k veškerým službám a aktivitám organizace Spolek pro Jižní Súdán, z.s. (dále jen „SJS“, „Spolek“ či „My“) včetně veškerého obsahu webových stránek https://spolekjiznisudan.cz/. Tímto prohlášením upřesňujeme, jakým způsobem naše organizace uchovává a zpracovává data, která nám zprostředkováváte při komunikaci s námi skrze webové stránky, telefonáty, emailovou i písemnou korespondenci. Používáním našich webových stránek, přihlášením k odběru newsletterů, navštívením našich programů či jiným využíváním našich služeb nám svobodně vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

 

Základní ustanovení

   Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Spolek pro Jižní Súdán, z.s. se sídlem Třebovická 5114/106, Třebovice, 722 00 Ostrava, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L 14497 s IČO: 04392213. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je rada spolu s předsedou spolku, jakožto nejvyšší orgán a správní orgány organizace.

   Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podílí na činnosti spolku nebo činnost či aktivity SJS podporuje.

 

Rozsah osobních údajů

   Zavazujeme se, že zpracováváme údaje jen v nezbytném rozsahu k účelu, pro který jsou poskytnuty. Rozsah údajů mohou tvořit:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefon
  • Bydliště
  • Zaměstnání
  • Církevní příslušnost

 

Zpracovávání osobních údajů

   Osobní údaje sbíráme od subjektu dobrovolně při návštěvě našich webových stránek, vyplněním některého z formulářů online i v papírové podobě, či skrze komunikaci s námi emailovou, telefonickou či korespondenční formou.

   Zároveň můžeme automaticky zpracovat vaše technické informace při návštěvě našich webových stránek. Jedná se o základní informace vaší činnosti na našich stránkách, možného selhání načtení obsahu stránky, počtu navštívených podstránek, délku návštěvy a využití našeho kontaktního formuláře. V rámci technických informací můžeme zaznamenat typ a verzi vašeho internetového prohlížeče, nastavení časového pásma, informace o rozšířeních vašeho prohlížeče, operační systém a typ zařízení. Mnohá z těchto dat získáváme od třetích stran, která nám data poskytují pro zlepšení našich služeb. Jde převážně o společnosti nabízející analytické, vyhledávací a bankovní služby.

Zpracování výše zmíněných dat funguje primárně skrze služby Google Analytics, aplikaci pro analýzu pohybu na internetu společnosti Google, Inc. („Google“).

Kromě osobních a technických údajů zaznamenáváme a uchováváme údaje o on-line, či off-line aktivitách subjektů. Jde primárně o monitorování plateb a darů ve prospěch spolku a evidenci počtu účastníků na přednáškách a akcích.

   Cookies. Naše webové stránky používají také soubory cookies. Jde o malé soubory, které stránka či některé její součásti ukládají do vašeho počítače skrze váš webový prohlížeč. Toto umožňuje stránkám a některým funkcím, aby rozpoznaly typ vašeho prohlížeče a zapamatovaly si některá nastavení a informace. Tyto soubory nejde nikterak propojit s vaší osobou a ani nemohou být využity ke zpětnému zjištění osobních údajů o vaší osobě. Používají se především pro měření rychlosti stránek a analýzu kvality našich služeb.

 

Účel zpracování osobních údajů

   Veškeré zpracovávání údajů, včetně těch osobních, děláme pro níže uvedené účely:

   Využití osobních údajů za účelem, k němuž byly poskytnuty. Vaše osobní údaje můžeme použít pro poskytování informací o našich službách, produktech a aktivitách. Dále také pro odpovědi na přijaté dotazy.

   Zdokonalení vašeho pobytu na našich webových stránkách. Technické informace, které sbíráme o vašem pohybu na našich webových stránkách, sbíráme hlavně za účelem měření kvality a rychlosti našich webových stránek, abychom mohli analyzovat případné technické problémy a neustále je tak vylepšovat k vaší plné spokojenosti.

   Vývoj a zkvalitňování našich služeb. Osobní údaje, zpětnou vazbu a informace o návštěvnících našich přednášek a aktivit používáme pro měření efektivity našich služeb a pro zdokonalování naší práce v terénu. K tomuto účelu můžeme využít i anonymní komentáře.

   Pro komunikaci a poskytování informací. Osobní a kontaktní údaje sbíráme proto, abychom vám mohli odpovídat na zasílané dotazy, poskytovat informace na vyžádání či poskytovat pravidelný přehled naší aktivity formou newsletterů.

   Pro propagaci a nabídku našich služeb. Můžeme vám čas od času poslat informace o našich aktivitách a nabídku podpory našich služeb či vás informovat o nových službách a aktivitách, které pořádáme.

 

Poskytování osobních informací třetím stranám

   Prohlašujeme, že vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme třetím stranám k žádným marketingovým či reklamním účelům. Vědomě neposkytujeme ani žádné jiné údaje třetím stranám mimo poskytovatele softwaru a aplikací, jejichž služby náš spolek využívá.

 

Poučení o právech subjektu osobních údajů

   Jako subjekt osobních údajů berte prosím na vědomí, že máte podle zákona o ochraně osobních údajů právo: vzít souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si k nim přístup a data nechat aktualizovat, požádat nás o informace, jak data zpracováváme, požadovat výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o našem nakládání s vašimi osobními údaji se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Náš závazek pro nakládání s osobními údaji

   Při zpracovávání vašich osobních údajů nám jde vždy o vaše bezpečí a dobro. Vaše informace sbíráme proto, abychom vás mohli informovat o naší činnosti a co nejlépe nastavit naše služby pro váš prospěch. Proto nám záleží na morálních a etických hodnotách při nakládání s vašimi osobními údaji a snažíme se být co nejtransparentnější v nakládání s vašimi údaji. Jakákoli data zpracováváme pouze pro daný účel, za kterým byla data poskytnuta. Vedeme veškeré kroky, abychom zachovali integritu a utajení vašich dat.

   Uchovávání dat probíhá ve dvojí podobě. Primárně data ukládáme do zabezpečené databáze uložené na našem počítači či na serverech společnostech, jejichž služby využíváme (Google, Wedos). Některé údaje sbíráme v papírové podobě a ty jsou uchovány na zabezpečeném místě a pod zámkem.

   Doba zpracování osobních údajů. Údaje uchováváme po dobu 10 let od jejich nabytí. Po uplynutí této doby jsme povinni si vyžádat souhlas, zdali můžeme ve zpracování vašich osobních údajů pokračovat. Pokud nebudete aktivně souhlasit dojde ke smazání či skartaci údajů.

   Zveřejňování osobních údajů. Osobní údaje, které získáváme, nebudou nikde zveřejněny bez výslovného souhlasu a domluvy mezi správcem a subjektem osobních údajů.

   Zveřejňování fotografií a záznamů. Vyhrazujeme si právo zveřejňovat fotografie a záznamy pořízené v rámci našich aktivit, služeb a výjezdů do Jižního Súdánu, které jsou pořádány pod záštitou spolku SJS či pod záštitou jihosúdánských organizací s námi spolupracujících. Tyto materiály budou primárně použity pro podání informací o naší činnosti a propagaci naší organizace. Bereme za svou povinnost, aby každý dotyčný byl před pořízením těchto materiálů poučen s tímto prohlášením a byl si vědom toho, že kdykoli může požádat o stažení těchto materiálů z našich webových či facebookových stránek. Také se zavazujeme, že pokud k tomu nedostaneme výslovné povolení, nebudeme nikoho na fotografiích či záznamech označovat či jmenovat.

 

Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

   Abychom vám zajistili co největší bezpečí a mohli se přizpůsobovat vyvíjejícím se technologiím a zákonům ohledně ochrany osobních údajů, může čas od času dojít ke změnám v těchto zásadách. Pokud k jakýmkoli změnám dojde, zašleme vám upozornění na vaši e-mailovou adresu a plné znění bude uvedeno zde na našich webových stránkách.

 

Kontaktujte nás

   V případě nejasností, podezření z porušení těchto zásad či jakýchkoli jiných právnických dotazů a poznámek nás kontaktujte skrze kontaktní formulář na našich stránkách: odkaz zde

 

Poslední úprava zásad proběhla v červnu 2018

cs_CZČeština