Stavba centra v Lamwo
Slide Five

Stavba nového centra
v uprchlickém táboře v Lamwo
v severní Ugandě

Slide Five
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Spolek pro Jižní Súdán

Spolek pro Jižní Súdán je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, kteří se v něm sdružili s cílem podpořit a realizovat duchovní a humanitární pomoc lidem v zahraničí i v České republice, zejména pak v Jižním Súdánu, a to v souladu s biblickými principy, jejichž dokonalým vzorem je učení a život Ježíše Krista. K našim cílům patří zejména vzdělávací a humanitární činnost, komunitní rozvoj, podpora rodiny a kultivace mezilidských vztahů, práce s mládeží.

Pozvěte našeho zástupce k presentaci projektu!
Rádi přijedeme, představíme projekt, zodpovíme dotazy, navážeme osobní spolupráci. Je možno domluvit kázání či vyučování na téma misie či třeba diskusní setkání o situaci v Jižním Súdánu a možnostech pomoci a spolupráce.

Pomáhejte s námi

Možnosti podpory projektu:

Variabilní symboly pro podporu aktuálních projektů

 • 001 NÁKLADY PROJEKTU OBECNĚ
 • 002 MZDY TÝMU V JIŽNÍM SÚDÁNU
 • 003 PODPORA ŠKOLY V AYII
 • 004 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA (AYII, NIMULE)
 • 005 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CÍRKEVNÍCH PRACOVNÍKŮ (VÝJEZD 2024)
 • 006 BUDOVÁNÍ AREÁLU LAMWO-PALABEK

Bankovní spojení: 272583385/0300

Další možné způsoby, jak můžete podpořit naši činnost

 • přímluvné modlitby;
 • pořádání přednášek a besed o práci v Jižním Súdánu ve sborech, na školách, v knihovnách i jinde;
 • shromažďování anglických Biblí a biblické literatury, studijních materiálů a materiálů pro nedělní školy;
 • vyhledávání a oslovování možných dárců a sponzorů;
 • zapojení do práce Spolku pro Jižní Súdán.

001  Není jich mnoho, ale i náš spolek řeší administrativní výdaje a další poplatky, které se netýkají kontaktní služby v Africe. A také nevšechny náklady je možné konkrétně specifikovat do jedné z kategorií a čas od času také přicházejí nečekané komplikace a s tím spojené výdaje, které je potřeba urgentně řešit.
002 Mzdy - Bernard Oringa, emeritní arcibiskup, vedoucí; William Opila, sekretář, práce se sirotky; Richard Opoka, vzdělávání a reporty sirotků; Charles Ogeno, lékař, vedoucí zdravotního programu; Joan Achama, zdravotní sestra v Ayii; Judith Moriku, zdravotní sestra v Nimule; Kenneth Oola, včelař, pomocník; Joseph Taban Igul, technická podpora
003 Škola v Ayii - Od první návštěvy této školy v červnu 2022 byl počet dětí v červenci 2023 více než třikrát vyšší. Některé třídy mají zděné budovy, ale část z nich, včetně kuchyně jsou jen plechem obbité konstrukce. Tuto školu navštěvují i sirotci podporovaní Českými dárci prostřednictvím Nadace mezinárodní potřeby.

004 Zdravotní střediska fungují na místní poměry nebývale efektivně také díky našim dárcům. V obou jsou stálým personálem naše zdravotní sestry, lékař Charles pak obě dvě pravidelně navštěvuje a řeší závažnější případy. Finance v této oblasti jdou především na nákup léků a zdravotního vybavení
005 Vzdělávání je naší prioritou, momentálně jsou potřeba prostředky na červnovou výpravu, kterou bychom rádi navázali na loňskou intenzivní vyučovací konferenci.
006 V uprchlickém táboře v severní Ugandě vzniká nové centrum pro vyučování. Majitel pozemků v této části tábora nám věnoval část půdy pro výstavbu a již v loňském roce zde postavili zděné WC s tekoucí vodou a provizorní stany, které jsou v současnosti nahrazovány zděnou patrovou budovou.

Odebírání newsletteru

Pokud máte zájem dostávat pravidelné newslettery o našich aktivitách vyplňte tento formulář.

*Odesláním této přihlášky vyjadřujete souhlas s tím, aby Spolek pro Jižní Súdán (IČ: 04392213) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 uchovával Vaše jméno a e-mailovou adresu a aby vám na ni zasílal informační newsletter a další aktuální informace o činnosti spolku. Souhlas udělujete dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou, resp. do vašeho odvolání. Instrukce pro odhlášení budou uvedeny v každém odeslaném newsletteru.

Kontakt

Vedení spolku:

Rostislav Staňek

Předseda spolku

Ing. Rostislav Staněk M.A.,
kazatel (CB Česká Třebová)

rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz

Vít Šmajstrla

Místoředseda spolku

MUDr. Vít Šmajstrla,
lékař (KS Ostrava)

vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz

Vít Šmajstrla

Sekretář spolku

David Floryk,
(KS Ostrava)

 david.floryk@spolekjiznisudan.cz

Spolek pro Jižní Súdán, z. s.

 • info@spolekjiznisudan.cz
 • https://spolekjiznisudan.cz/
 • Třebovická 5114/106, 722 00 Ostrava

 • IČO: 04392213

cs_CZČeština